Alla nyheter

placeholder-image lu-logo
8 mars 2018

Vi söker en postdoktor inom Lund Gothenburg Responsibility Project.

placeholder-image lu-logo
5 mars 2018

Andrey Anikin, doktorand i kognitionsvetenskap, och Gloria Mähringer, doktorand i praktisk filosofi, har tilldelats Kungliga Vitterhetsakademiens internationaliseringsstipendium för att tillbringa tid…

placeholder-image lu-logo
1 februari 2018

We have vacant positions for doctoral students in practical philosophy, theoretical philosophy and cognitive science.

placeholder-image lu-logo
29 januari 2018

Truth and Post-Truth är titeln på årets Pufendorfföreläsningar med Simon Blackburn, professor i filosofi vid Cambridge och University of North Carolina at Chapel Hill.

placeholder-image lu-logo
18 januari 2018

The Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) vid Lunds Universitet utlyser en heltidsanställning som forskare i minst sex år från och med september 2018.

placeholder-image lu-logo
19 december 2017

Agneta Gulz, Magnus Haake och Annika Andersson har beviljats 4 miljoner till projektet “The Magical Garden: Supporting early mathematics for preschoolers with different linguistic backgrounds”.

placeholder-image lu-logo
14 december 2017

David Alm och Martin Jönsson har båda beviljats projektbidrag från Vetenskapsrådet.

placeholder-image lu-logo
12 december 2017

This conference highlights the state of the art and, in particular, recent advances in using mathematical and logical tools, but also empirical experimentation and computer simulations, for studying…

placeholder-image lu-logo
29 november 2017

Patrizio Lo Presti och Jeroen Smid har beviljats Vetenskapsrådets bidrag för att göra en internationell postdok.

placeholder-image lu-logo
3 november 2017

Magnus Haake och Agneta Gulz har tillsammans med Susanne Kjällander och Sofia Frankenberg, Stockholms universitet beviljats 4,5 miljoner kronor från Skolforskningsinstitutet.

placeholder-image lu-logo
25 september 2017

Jana Holsanova, docent i kognitionsvetenskap, är en av redaktörerna av boken Syntolkning – forskning och praktik. Boken är den första av den här typen som knyter samman forskning och praktik. Jana…

placeholder-image lu-logo
13 september 2017

Cathrine Felix, universitetslektor i mänskliga rättigheter och praktisk filosofi, har tilldelats ett stipendium från Wahlgrenska stiftelsen. Hon får 250 000 kr för forskningsprojektet Societal…

placeholder-image lu-logo
3 augusti 2017

Erik J. Olsson och Ylva von Gerber deltar hösten 2017 i en tvärvetenskaplig forskningsgrupp vid Pufendorf-institutet. Temat är 'Human Memory in the Digital Age'.

placeholder-image lu-logo
2 augusti 2017

En artikel av Can Kabadayi och Mathias Osvath har publicerats i tidskriften Science och fått stor uppmärksamhet. Den visar att korpar kan planera för framtiden på liknande sätt som människoapor.

placeholder-image lu-logo
15 juni 2017

Inger Brinck är en av forskarna som fått RJ Sabbatical. Med detta stöd ges möjlighet att avsluta forskning och att skriva större verk.

placeholder-image lu-logo
12 juni 2017

Agneta Gulz vid avdelningen för kognitionsvetenskap har varit huvudsökande till ett projekt med titeln Tillsammans över tröskeln till framtidens klassrum.

placeholder-image lu-logo
7 juni 2017

De smarta fåglarna kan minnas om de blivit orättvist behandlade i upp till en månad, trots att de bara interagerat med en människa i några minuter.

placeholder-image lu-logo
31 maj 2017

En grupp studenter från bl.a. masterprogrammet i kognitionsvetenskap har utvecklat en modul i ett lärspel som ska utveckla källkritik hos eleverna.

31 maj 2017

Research shows intelligence is not just about using tools. Read Ivo Jacobs' and Megan Lambert's text on The Conversation.

31 maj 2017

Wlodek Rabinowicz, professor i praktisk filosofi vid Filosofiska institutionen, intervjuas om njutning i Sydsvenskans serie Inpå livet.