Kontakt

Besöksadress: LUX, Helgonavägen 3, hus B, vån 4 och 5

Leveranser: Helgonavägen 3, entré D, 223 62 Lund

Postadress: Filosofiska institutionen, Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund


Fakturaadress:

Lunds universitet, Filosofiska institutionen,

Box 188, 221 00 Lund


Tel: 046-222 75 90 

E-post: filfil.luse

Hämtställe: 30

Utbildningsadminstratörer

Anna Östberg

Under sommaren tillgänglig på e-post till och med den 8/7 och från och med den 10/8.

Vänd dig i första hand till mig när det gäller frågor som rör utbildningsadminstration. Jag är ledig på onsdagar – kontakta då Annah Smedberg Eivers, kontaktuppgifter, se nedan.

E-post: anna.ostbergfil.luse 

Telefon: 046-222 75 90

Rum: LUX:B524
 

Annah Smedberg Eivers

Under sommaren tillgänglig på e-post till och med den 26/6 och från och med den 17/8.

E-post: annah.smedberg-eiversfil.luse

Telefon: 046–222 34 97

Rum: LUX:B509

Många praktiska frågor kan du få hjälp med i LUX reception.

Bibliotekarie

Studievägledning, Kognitionsvetenskap

Eva Sjöstrand

Under sommaren tillgänglig på e-post och telefon till och med den 3/7 och från och med den 3/8.

Telefon och mottagning: ons 10.00–12.00 eller enligt överenskommelse.

Telefon: 046-222 09 23

E-post: studievagledarelucs.luse

Studievägledning, Praktisk och Teoretisk filosofi

Ylva von Gerber

Under sommaren tillgänglig på e-post och telefon till och med den 25/7 och från och med den 10/8.

Studievägledaren arbetar deltid och nås på följande sätt: 

Mottagningstid: onsdagar kl. 14-16 eller enligt överenskommelse. Rum: LUX:B525

Telefontid: torsdagar kl. 14-15

Telefon: 046–222 75 93

Samt via e-post: studievagledarefil.luse

Prefekt

Biträdande prefekt för forskning och forskarutbildning

Studierektor, grundutbildning

Ekonomi

Inköp

Katalogansvarig LUCAT

Ämneskoordinatorer

Undrar du något om institutionens tre avdelningar? Kontakta då rätt person:

Praktisk filosofi:

Björn Petersson

Teoretisk filosofi:

Erik J. Olsson

Kognitionsvetenskap:

Agneta Gulz

Entré till LUX
Entrén till hus B på LUX (Gamla Zoologen)

Hantering av personuppgifter

Lunds universitet behandlar dina personuppgifter enligt gällande lagstiftning.