Alla nyheter

Filosofidagarnas logotyp
1 juli 2022

Under Filosofidagarna som i år arrangerades av Lunds universitet 10-12 juni var huvudtalarna professor Christian List, Ludwig Maximilians Universität, München, och professor Hilary Greaves, Oxford…

Ingar Brinck. Foto.
6 maj 2022

Ingar Brinck, professor i teoretisk filosofi, vid Filosofiska institutionen, medverkar i ett samtal i Filosofiska rummet i Sveriges Radio om frågornas betydelse.

Peter Gärdenfors
5 april 2022

Hur kan vi vara överens om vad ord betyder? Hur vet vi att vi menar samma sak? Och hur går det till när orden får sina betydelser, eller när betydelserna ändras?

HT-dagarnas logotyp
29 mars 2022

Tema: Hopp och förtvivlan. Humanistiska och teologiska fakulteterna bjuder in till HT-dagarna. Under två dagar kan du ta del av öppna föreläsningar på temat Hopp och förtvivlan på LUX i Lund.

Wlodek Rabinowicz. Foto.
1 mars 2022

Wlodek Rabinowicz, professor emeritus i praktisk filosofi vid Filosofiska institutionen har blivit utsedd att hålla årets Hägerströmsföreläsningar i Uppsala 3-5 maj. 

Alligator framför skylt med röd och grön prick. Foto.
1 mars 2022

Tjänsten ingår i det tvärvetenskapliga och internationella projektet "Tänkandets evolution: 325 miljoner år av intelligens studerat genom neurovetenskap, kognitiv zoologi och paleontologi".…

Martin Jönsson. Foto.
4 februari 2022

Martin Jönsson, docent i teoretisk filosofi och prefekt vid Filosofiska institutionen, kommer under året att leda ett Pufendorftema om "Post hoc interventioner", en ny sorts metoder för att komma till…

Entrén till byggnaden LUX, Lunds universitet. Foto.
18 januari 2022

Filosofiska institutionen utlyser två doktorandtjänster i kognitionsvetenskap och praktisk filosofi. Båda är heltidsfinansierade för fyra år och placerade vid Filosofiska institutionen, Lunds…

Navid Modiri och Melina Tsapos. Foto.
20 december 2021

Melina Tsapos, doktorand i teoretisk filosofi vid Filosofiska institutionen, medverkade i ett samtal i Filosofiska rummet i Sveriges Radio om vad som krävs av oss för att lyssna välvilligt på andra…

Mathias Osvath. Foto.
16 december 2021

Mathias Osvath, docent i kognitiv zoologi och forskningsledare för The Cognitive Zoology Group vid Filosofiska institutionen, har beviljats 30 miljoner från Vetenskapsrådets bidrag till…

Agneta Gulz
9 december 2021

Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap och som leder The Educational Technology Group vid Filosofiska institutionen, har beviljats 5 miljoner från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs…

Agneta Gulz. Foto.
25 november 2021

Agneta Gulz, professor i kognitionsvetenskap vid Filosofiska institutionen, medverkande i programmet "Analoga föräldrar och digitala barn" i Utbildningsradion i P1 om digitala och analoga lärresurser.

placeholder-image lu-logo
19 november 2021

Peter Gärdenfors, professor emeritus i kognitionsvetenskap, och Mathias Osvath, kognitiv zoolog och docent i kognitionsvetenskap, medverkar i Filosofiska rummet i Sveriges Radio i ett samtal om…

Vetenskapsrådets logotyp
11 november 2021

Stephan A Reber, forskare i kognitionsvetenskap och verksam i forskargruppen för kognitiv zoologi vid Filosofiska institutionen, har beviljats ett stort projektbidrag från Vetenskapsrådet för…

placeholder-image lu-logo
9 november 2021

Lund Gothenburg Responsibility Project (LGRP) söker forskare i praktisk filosofi med placering hos Filosofiska institutionen i Lund. LGRP är ett tioårigt forskningsprojekt (avslutas 2025) som bedriver…

Framsidan av boken "The Value Gap"
8 november 2021

Toni Rønnow-Rasmussen, professor i praktisk filosofi vid Filosofiska institutionen, ger ut boken "The Value Gap" som är ett bidrag till den värdeteoretiska debatten om hur man skall förstå vad som är…

Faksimil av tidningen Intension
25 oktober 2021

Senaste numret av filosofitidningen "Intension", som görs av studenter vid svenska högskolor, har temat "studera/jobba med filosofi". Den fokuserar också på studentkonferensen NordPhil som hålls i…

placeholder-image lu-logo
19 oktober 2021

Annika Wallin, docent i kognitionsvetenskap vid Filosofiska institutionen, medverkade i ett samtal i Filosofiska rummet i Sveriges Radio om hur "brus" som t ex hunger och humör styr vårt…

placeholder-image lu-logo
19 oktober 2021

The 5th meeting of the Nordic Network in Metaphysics will take place at Lund University, 12-13 November 2021.

Stiliserad bild av kompass med nålen riktad mot ordet framtid.
15 oktober 2021

Erik Persson, forskare i praktisk filosofi vid Filosofiska Institutionen, deltar i panelsamtalet "Artificial Persons - breakthroughs in artificial intelligence and personhood" som arrangeras under…