lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

David Shoemaker

Gästprofessor
Praktisk filosofi
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30