lu.se

Filosofiska institutionen

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är doktorand i Kognitionsvetenskap vid Lunds Universitet. jag är främst intreserad av motorinlärning, handlingsrepresentation och kognitiv robotik. Jag sysslar även med beräkningsmässig semantik och språkinlärning.

Kolla in min hemsida och blog.

Check out my webpage and blog.

Forskning

Publikationer

Böcker (1 st)
Artiklar (18 st)
Konferensbidrag (10 st)
Rapporter (2 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Rasmus Bååth

Forskare
Kognitionsvetenskap
Filosofiska institutionen

Kontaktinformation

E-post rasmus.baathlucs.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk